Hoe werkt de ontsteking aan de benzinemotor?

Motorblok open

Benzinemotoren worden op een andere manier ontstoken als dieselmotoren. Bij de ontsteking van de benzine motor spelen enkele onderdelen een belangrijke rol. Namelijk het brandstof luchtmengsel, de bougie, de cilinder, de nokkenas en een bobine. Lees hier hoe de ontsteking aan de benzine motor werkt.

Benzinemotor

Bij een benzinemotor wordt, anders dan bij een dieselmotor, een compressieverhouding gebruikt (14:1) waarbij het brandstof-luchtmengsel niet spontaan ontbrandt; er is een ontsteking noodzakelijk om het mengsel te laten ontbranden. Bij de benzinemotor gebeurt dat met een bougie. Door de hoge spanning (tot 36.000 Volt) springt een vonk van de centrale-elektrode naar de massa-elektrode en ontsteekt daarmee samengeperste mengsel in de cilinder. De stroomverdeler (met bougiekabels) zorgt voor de stroomvoorziening aan de afzonderlijke bougies/cilinders. Deze verdeling wordt indirect aangedreven door de nokkenas en loopt daarmee synchroon. De bobine produceert de overeenkomstige puls met hoge spanning. Tegenwoordig is iedere bougie voorzien van een ‘eigen’ bobine. Dat maakt de verdeler overbodig.

Ontstekingstijdstip

Sensorinformatie is nodig om ervoor te zorgen dat de ontstekingsmodule de ontstekingstijdstip precies kan regelen. Hier zijn twee alternatieven voor:

  • Inductieve sensor: die detecteert de positie van de nokkenas met behulp van een magneet en een spoel. Wanneer de nokkenas roteert, wordt een spanning gegenereerd op het moment dat de magneet de spoel passeert, wat een impuls veroorzaakt.
  • Hall-sensor: door middel van een schijf met sleuven, die zich tussen de magneet en de sensor bevindt, wordt een signaal gegenereerd. Dit maakt het mogelijk om de ontstekingsmodule veel preciezer aan te sturen dan met het inductieve alternatief.

Kapotte ontsteking van de auto?

Is de ontsteking van jouw auto kapot? Een defect bij de ontsteking moet goed bekeken worden. Te lang doorrijden kan zorgen voor gevolgschade. Om dit te voorkomen helpen wij jou graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten en wij kijken naar waar het probleem echt zit zonder onnodige onderdelen te vervangen.