Waar is smering voor?

Motorolie voor smering

Wat is smering?

Smering zorgt ervoor dat de wrijving en de slijtage tussen twee langs elkaar bewegende oppervlakken wordt verminderd. Hiervoor breng je smeermiddel aan tussen die twee lagen. Het zorgt ervoor dat er geen schade ontstaat. Ook smering het een afdichtende werking. Maar wat is smering nou eigenlijk? Er zijn twee soorten smering; oliesmering en vetsmering.

Binnen deze twee soorten smeringen zijn er nog vier verschillende soorten smeersystemen voor de motor; handsmering, druksmering, spatsmering en mengsmering. Handsmering is de eerste, hierbij spuit je zelf met de hand olie in het systeem. Dit wordt tegenwoordig niet vaak meer gebruikt. Druksmering is een tweede manier, hierbij wordt het systeem gesmeerd en gekoeld. Bij spatsmering wordt de olie uit het reservoir opgespat. En als laatste is mengsmering, hierbij wordt de smeerolie gemengd met brandstof. Dit gebeurd in een aparte olietank.

Waar is het voor?

Waar is smering voor? Wanneer de cilinderwand niet gesmeerd zou worden, zou de beweging van de zuiger niet soepel kunnen verlopen. Uiteindelijk ‘vreet’ de zuiger zich in de cilinderwand en laat daar beschadigingen achter. Bij een draaiende motor wordt de cilinderwand dus permanent gesmeerd met een bepaalde hoeveelheid olie. Dit maakt een zuigerbeweging zonder zwaar wrijvingsverlies mogelijk. De voertuigfabrikanten specificeren welke olie gebruikt moet worden om een goede motorwerking te garanderen. Het behoeft verder geen betoog dat onjuiste of inferieure olie schade aan de zuigers en/ of aan de cilinders kan veroorzaken. Technisch Service Center (TSC) De Betuwe gebruikt alleen motoroliën als smering die voor uw voertuig zijn ontworpen en voldoen aan de specificaties van de fabrikant. Smering zorgt voor verminderen van wrijving, het koelt, het biedt bescherming tegen corrosie, het reduceert geluid, het voert slijtagedeeltjes en vuildeeltjes af en brengt de kracht over.