Wat zijn bougies?

Bougies

De bougie moet onder verschillende omstandigheden het brandstof-luchtmengsel in de verbrandingskamer van de cilinder ontsteken. Voor een koude motor is bijvoorbeeld een ‘rijk mengsel’ nodig, waarbij meer brandstof wordt geïnjecteerd. Wordt de motor veelvuldig kortstondig gebruikt, dan verbrandt het mengsel onvolledig en kunnen de restanten op de bougie neerslaan. Dat beïnvloedt de werking van de bougie. Het is belangrijk dat de bougie zo snel mogelijk tot minstens 400 graden wordt verwarmd zodat dergelijke afzettingen door verbranding kunnen worden verwijderd. Bij temperaturen van meer dan 900 graden kan er echter een ander ongewenst effect optreden, de zogenaamde voorontsteking. De eisen aan de bougie zijn dus hoog. Daarbij wordt er ook nog van verwacht, dat ze ca. 100.000 km meegaan.

Uit welke onderdelen bestaat een bougie?

Bougies worden van buiten de cilinder in de verbrandingskamer gebracht. De bougies kennen de volgende componenten:

  • Het metalen bougielichaam (met schroefdraad en een zeskant) waaraan ook een of meer massa-elektroden bevestigd zijn;
  • Een isolator van porselein;
  • Een centrale electrode die aan de bovenkant een bevestigingspunt voor de bougiekabel heeft.

Door middel van de schroefdraad en het zeskant kan de bougie gasdicht in de cilinder worden gedraaid.

Hoe ontdekt men defecten aan de bougiekabel?

Vanwege de hoge spanning die in de systemen wordt gebruikt, mag er bij draaiende motor of een ingeschakeld contact nooit gewerkt worden aan de bougiekabels. Dit is levensgevaarlijk! De kabels moeten geregeld gecontroleerd worden. Een beschadigde kabelmantel kan massa kortsluiting veroorzaken. Bovendien dient de ligging van de kabels geïnspecteerd te worden. Het uitlaatspruitstuk maar ook de ventilator of andere draaiende delen kunnen voor een beschadigde isolatie zorgen. En dan hebben we natuurlijk nog de marter die graag aan de kabels knabbelt.

Zoals al aangegeven vereist de ontsteking van het brandstofmengsel een hoge spanning. De accu in het voertuig levert slechts 12 volt, dus de spanning moet worden getransformeerd. Dit doet de bobine.