Wat is een brandstofmengsel?

Brandstofmengsel

Bij de bereiding van het brandstofmengsel wordt brandstof en lucht samengevoegd tot een brandbaar mengsel dat kan worden ontstoken. In zowel benzine– als dieselmotoren wordt het mengsel in de verbrandingsruimte van de cilinder geïnjecteerd en daar verbrand. Er zijn verschillende technologieën die de motoren zo efficiënt en milieuvriendelijk als mogelijk maken. Dit vermindert het brandstofverbruik en biedt te mogelijkheid te voldoen aan de milieuwetgeving.

De giftige stikstofoxiden, ook bekend als NOx, worden gereduceerd door de uitlaatgasrecirculatie. Naast de brandstof komt er een luchtmengsel in de cilinder. Het luchtmengsel bestaat uit verse lucht en eerder gevormde uitlaatgassen. Door deze terugvoer van de uitlaatgassen in de verbrandingskamer wordt de temperatuur tijdens de verbranding verminderd en zijn er ook minder stikstofoxiden.

Brandstofmengsel bij dieselmotoren

Bij dieselmotoren wordt tegenwoordig vaak een injectiesysteem van het type ‘Common Rail’ gebruikt. Eigenlijk is per cyclus slechts één injectie in de cilinder mogelijk. Met Common Rail-technologie kan dit worden verhoogd tot acht injecties in een cyclus. In een centrale buis (de common rail), wordt brandstof onder hoge druk verzameld. Aan de common-rail zijn elektrisch bediende injectoren verbonden. Het motormanagementsysteem stuurt deze injectoren aan en het inspuittijdstip en de inspuitduur/hoeveelheid. De injectieprocessen kunnen dus ook vóór en na het feitelijke hoofdinjectieproces worden uitgevoerd.

Waartoe dient een secundair luchtsysteem?

De ‘koude start’ is het meest vervuilend: driekwart van de vervuilende emissies wordt geproduceerd in slechts drie minuten na een koude start van de motor. Om deze reden is een secundair luchtsysteem noodzakelijk. Bij de koude start wordt verse omgevingslucht met een hoog zuurstofgehalte aangezogen en ingevoerd in het uitlaatsysteem. Hierdoor verbranden koolwaterstof en koolmonoxide, die anders bij de koude start meer zouden vrijkomen.

Waar ontstaat het brandstofmengsel?

Bij verbrandingsmotoren wordt chemische energie in principe omgezet in mechanische kracht. Eerst wordt een brandstof, benzine of diesel, met lucht gemengd. Dit gebeurt in de carburateur of bij de injectie in de cilinder.