Waar zijn zuigers voor?

Zuigers

De zuigers die zich in de verbrandingsmotor bevinden, zijn op hun beurt cilindrische holle lichamen. Ze bestaan uit een aluminium-koper of een aluminium-silicium legering. Tijdens de verbranding in de cilinder wordt de energie in de brandstof omgezet in mechanische energie. De zuigers brengen de door de verbranding verkregen energie mechanisch via de drijfstang over op de krukas.

Tijdens de verbranding in de cilinder bewegen de zuigers voortdurend op en neer. De snelheid van de zuigers verminderd voor de uiteinden van de cilinder en komt tot stilstand in het zogenaamde dode punt en wordt vervolgens versneld in de tegenovergestelde richting. Door de aard van de krukas en de gelijktijdige beweging van meerdere zuigers, komt het tot een gelijkmatig proces. Het aantal bewegingen van de krukas neemt toe als de toevoer van brandstof wordt vergroot. Door het regelen van de toevoeging van brandstoftoevoer beïnvloedt men dus de prestaties van het voertuig.

Hoe werken zuigerveren?

De zuigerveren bevinden zich aan de buitenzijde van de zuiger. Ze zorgen er voor, dat er bij de verbranding geen energie verloren gaat door ontsnappende verbrandingsgassen vanuit de verbrandingskamer. Andersom zorgen ze er voor, dat er geen olie vanuit het motorblok in de verbrandingskamer van de cilinder kan komen.

Wat is de werkwijze van de zuigers?

Als voorbeeld van de werkwijze van de zuigers beschrijven we hier het proces in een viertaktmotor:

  1. Bij de eerste slag, de zogenaamde inlaatslag, beweegt de zuiger van boven naar beneden door de cilinder. Hierbij zuigt hij, via de op dat moment geopende inlaatkleppen, een mengsel van brandstof en lucht in de verbrandingskamer. De inlaatkleppen sluiten als de zuiger de onderste dode punt in de cilinder bereikt.
  2. De tweede slag van de zuiger is de zogenaamde compressieslag. Hierbij beweegt de zuiger in de cilinder naar boven en drukt het eerder aangezogen mengsel van brandstof en lucht samen. Het mengsel wordt dan ontstoken en verbrand kort voordat de zuiger het bovenste dode punt heeft bereikt.
  3. Door de verbranding ontstaat er een hoge druk in de cilinder. Die druk duwt de zuiger nu snel naar beneden. Dit is de zogenaamde arbeidsslag. De door de verbranding vrijkomende energie wordt via de zuiger en de drijfstang overgebracht op de krukas.
  4. Bij de vierde slag, de zogenaamde uitlaatslag, gaat de zuiger weer naar boven. De verbrandingsgassen worden via de geopende uitlaatkleppen uit de verbrandingsruimte gedrukt.

In de hele reeks van vier slagen heeft de krukas dienovereenkomstig twee omwentelingen gemaakt.